Možnosti pohybu jsou o Velikonocích stále omezené, proto jsme pro vás připravili velikonoční hru v přírodě. Zahrát si ji můžete nejlépe v rodinách – počet 4 osoby ve skupince je ideální.

Oblečte se podle počasí venku, na hru počítejte přibližně 60-90 minut času. Budete potřebovat ještě tužku na psaní, nějaké barevné pastelky papír.

Start hry je na zajímavém místě nad Vltavou, zvaném “Tři bohyně”:

pokud místo neznáte, po kliknutí na mapu se vám otevřou mapy.cz s přesnými souřadnicemi. Vyrazit můžete klidně hned, hru jsme instalovali dnes odpoledne…

Od tří kamenů uvidíte start hry s instrukcemi. Start i další stanoviště jsou vždy přivázaná na stromě a z jednoho stanoviště je vždy vidět následující. Vaším úkolem je:

  • najít všechna stanoviště
  • vyřešit úkoly, které na vás čekají
    (každý úkol má lehčí a obtížnější variantu, můžete si vybrat)
  • zaznamenat si písmeno, které najdete ve spodní části každého zalaminovaného papíru s úkolem

PÍSMENKA VÁM NA KONCI DAJÍ TAJENKU!

Výsledek tajenky pošlete na email easter@anglicky-klub.com
Na úspěšné luštitele čekají drobné odměny!!!

Přeji vám všem krásné Velikonoce,
Radka Mlynárová

Love this article? Share it: