MEZINÁRODNÍ ZKOUŠKY

Kurzy konceptu Mortimer English Club připravují (mimo jiné) také k mezinárodně uznávaným zkouškám Cambridge University. Díky vysoké úspěšnosti našich studentů, můžeme používat označení “Přípravné centrum na Cambridge zkoušky”

Níže najdete přehled jednotlivých stupňů, které jsou rozložené od prvního stupně základní školy, až po úroveň univerzitní státní zkoušky.

YLE - Young Learners

Zkoušky YLE jsou motivačního charakteru a jejich cílem je budování sebedůvěry a základů pro úspěšné studium angličtiny. Zkoušky mají 3 stupně (Starters, Movers a Flyers) a všechny jsou založené na aktivitách, aby děti bavili a povzbudili je ve studiu.

KET - Key for Schools

Na této úrovni je cílem plně rozvinout schopnosti studentů používat mluvenou i psanou angličtinu. Zvládnutí zkoušky KET demonstruje schopnost studenta, používat angličtinu v jednodušších situacích:

 • porozumění a použití základních frází a výrazů
 • porozumění jedoduché psané angličtině
 • představení sama sebe a schopnost zodpovědět základní otázky o sobě
 • interakce s anglicky mluvícím člověkem na základní úrovni

PET - Preliminary English

Zvládnutí úrovně PET (B1) demonstruje, že student zvládl základy anglického jazyka a je schopen jej používat v každodenním životě. Mimo školní systém je tento certifikát často akceptován i zaměstnavateli, pokud nevyžadují významně pokročilou znalost angličtiny. Certifikovaný student umí:

 • číst jednodušší knížky a články v angličtině
 • psát dopisy a emaily na běžné témata
 • porozumět informacím
 • demonstrovat povědomí o názorech a náladě v mluvené i psané algličtině

FCE - First Certificate in English

Zkouška na úrovni B2 je na stejné úrovni, jako jsou požadavky na státní maturitu. Prokazuje schopnost studenta:

 • efektivně komunikovat , vyjadřovat svoje názory a argumentovat
 • psát čistou a detailní angličtinou, vyjadřovat názory a vysvětlovat výhody a nevýhody různých pohledů
 • sledovat zpravodajství
 • psát dopisy, zprávy, příběhy a jiné typy textů

Pokud máte zájem o podrobnější informace k státem uznávaným zkouškám, zavolejte nám, rádi Vám vše vysvětlíme a naplánujeme kurz i zkoušku.