Angličtina pro teenagery od 11 do 17 let

 

Fit for English je inovativní výukový koncept, který je sestaven tak, aby doplňoval a rozšiřoval výuku anglického jazyka na základní a střední škole. Veškerá gramatika, která je v osnovách základní školy je v tomto kurzu zahrnuta a široce probírána. Studenti musí číst, psát, rozumět, mluvit a ještě se učit gramatiku – to vše najednou. Pro mnoho studentů je toto příliš a oni, bohužel, rychle ztrácí zájem ve studium. Proto jsou naše hodiny vedeny v akčním a zábavném duchu, tak, by se nevytratila chuť se učit a mít ze svých znalostí užitek.

Vzhledem k zaměření výuky angličtiny ve školách, i v této kategorii klademe důraz na verbální výuku, která je maximálně interaktivní. Využíváme přitom přirozené tendence studentů v této věkové kategorii ke komunikaci navzájem. Dynamika skupiny a její řízení je velmi důležitou součástí naší výukové metody. Díky ní je výuka v malých skupinkách 4 až 8 detí efektivnější, než individuální lekce, které děti záhy začnou nudit. V případě potřeby dotáhnout konkrétní dovednost rádi doporučíme vhodný způsob řešení – třeba i individuálními lekcemi.

V rámci kurzů angličtiny připravujeme naše studenty také na mezinárodní zkoušky Cambridge University, které jsou státem uznávané – až po úroveň maturitní zkoušky z angličtiny.

FFE - Fit For English (11 - 17 let)

Fit for English, to je učení se pro život. Studenti lépe využijí široce dostupné informační zdroje, když hovoří a rozumí dobře anglicky. Zkušení lektoři Mortimer kurzů je provedou nepopulární anglickou gramatikou tak, že ji budou mít i rádi – bez stresu a se spoustou praktických cvičení.

Délka lekce: 45 minut

Počet studentů v kurzu: maximálně 8 studentů

Cíle kurzu: maximální důraz na komunikační schopnosti studentů – porozumění mluvené angličtině, plynulá konverzace v angličtině s instinktivním používáním gramatických konstrukcí. Získání jistoty v komunikaci, zbavení se ostychu a strachu z případného neúspěchu.

Úloha rodičů: i navzdory značné míry samostatnosti, je vhodné děti motivovat k učení a snažit se je vystavovat co nejvíce situacím, kde budou moci angličtinu používat

Výukové materiály:

3 učebnice
cvičebnice
zelená taška

Zábavná angličtina

V Mortimer English Clubu věříme, že děti má angličtina bavit a také, že ji mají používat v různých životních situacích. Proto pro naše studenty připravujeme také zážitkové aktivity, na kterých si vyzkoušejí angličtinu “trochu jinak”… můžete se jich zúčastnit, ikdyž nejste našimi studenty.

Lyrics Uncovered

Lyrics Uncovered

Teenageři hudbou žijí a ta je také může přitáhnout k angličtině – poznají obsah textů aktuálních hitů.

Cool Science

Cool Science

Zábavné experimenty přiblíží dětem krásu světa kolem nich!

Amazing Cooking

Amazing Cooking

Děti rády tvoří, vaří a pečou, tak proč to nevyužít k rozšíření jejich jazykových schopností?

Epic Reading

Epic Reading

Rádi čteme a vedeme k tomu i naše studenty – zpravidla v podání rodilého mluvčího.