Angličtina pro nejmenší od 1,5 roku do 5 let

 

Nejdůležitější činnost dětí do pěti let je hra. V tomto věku je dětský mozek velmi vnímavý pro učení se jazykům. Je-li dítě seznamováno s jazykem pravidelně, naučí se slovíčka, gramatiku i přízvuk řeči stejně přirozeně jako při učení mateřského jazyka.

Na kurzech Mortimer English Club je angličtina dětem představována zábavnou a nenásilnou formou za pomoci velkého množství písniček, her a didaktických pomůcek. Základním cílem v tomto věku je porozumění řeči, protože to je přirozeným začátkem učení se každého jazyka a důležitým předpokladem pro další fáze.

V rámci hodin vytváříme bilingvní prostředí, ve kterém se děti s jistotou orientují, přestože lektor mluví stále anglicky. Pro děti je velmi důležitá interakce s vrstevníky, zažívají první úspěchy při hrách, dostávají odměny za dobře odvedenou práci při hodině – to vše v angličtině!

EFLO - English For Little Ones (1,5 - 3 roky)

Kurz pro nejmenší děti, které často ještě nemluví ani v rodném jazyce. Přirozená je otázka, jestli má smysl chodit s nimi na výuku angličtiny? Určitě ano – mozek dětí do tří let je doslova jako houba a nasává všechno, s čím se potká. Z pohledu řeči jde o pasivní fázi učení jazyka, kdy děti ještě nemluví, nebo mluví málo – stejně, jako v rodném jazyce. V rámci hodin však máme dostatek pohybových aktivit, her a úkolů, ve kterých děti naučené věci aktivně používají a rodiče mohou s radostí pozorovat, že opravdu angličtině lektorky rozumějí.

Délka lekce: 45 minut

Počet studentů v kurzu: maximálně 6 dětí v doprovodu rodiče, babičky nebo jiného blízkého dospělého

Cíle kurzu: děti se seznámí s intonací a rytmem angličtiny a naučí se základní slovíčka a pokyny lektora

Úloha rodičů: pomáhají dětem k rychlejší adaptaci na nové prostředí a jsou emocionální podporou. Doma přehrávají dětem CD s písničkami a pokud chtějí, mohou s dětmi opakovat říkanky a písničky, které se naučili v kurzu.

Výukové materiály:

3 díly knížky pro výuku
CD s písničkami
sešit s omalovánkami
červená taška

EFM - English For Minies (3 - 5 let)

V dalším kurzu děti velmi intenzivně zapojujeme do aktivit v rámci lekcí a to i aktivním používáním řeči. Pohybové aktivity a poznávání anglického jazyka v jejich průběhu je nadále důležitým prvkem výuky. Děti začínají brzy tvořit jednoduché anglické věty, které často procvičují.

Důležitou součástí výuky je pravidelný domácí poslech CD, které jsou součástí výukových materiálů. Pomocí pravidelného poslechu se děti naučí rozumět mluvené angličtině a naposlouchají intonaci rodilého mluvčího.

Délka lekce: 45 minut

Počet studentů v kurzu: maximálně 8 dětí

Cíle kurzu: po absolvování kurzu English for Minis jsou děti schopné aktivně používat více než 200 slov, reagovat na jednoduché pokyny a základní otázky, odpovídat v krátkých větách, zpívat písničky a říkat jednoduchá říkadla. Pasivní slovní zásoba dětí se blíží cca 450 slovům.

Úloha rodičů: účast rodičů jen v prvních lekcích, dokud si děti nezvyknou  na prostředí. Doma přehrávají dětem CD s písničkami a pro maximální motivaci dětí se zájmem poslouchají opakování písniček a říkanek 🙂

Výukové materiály:

2 díly knížky pro výuku
knížka “Mortys Kite Fight”
2 CD s písničkami
sešit s omalovánkami
samolepky
oranžová taška

Zábavná angličtina

V Mortimer English Clubu věříme, že děti má angličtina bavit a také, že ji mají používat v různých životních situacích. Proto pro naše studenty připravujeme také zážitkové aktivity, na kterých si vyzkoušejí angličtinu “trochu jinak”… můžete se jich zúčastnit, ikdyž nejste našimi studenty.

Amazing Cooking

Amazing Cooking

Děti rády tvoří, vaří a pečou, tak proč to nevyužít k rozšíření jejich jazykových schopností?

Cool Science

Cool Science

Zábavné experimenty přiblíží dětem krásu světa kolem nich!

Lyrics Uncovered

Lyrics Uncovered

Teenageři hudbou žijí a ta je také může přitáhnout k angličtině – poznají obsah textů aktuálních hitů.

Epic Reading

Epic Reading

Rádi čteme a vedeme k tomu i naše studenty – zpravidla v podání rodilého mluvčího.