Angličtina pro dospělé

 

Angličtina se stává přirozenou součástí každodenního života. Umožňuje nám lépe poznávat svět – v práci, na internetu i při cestách do zahraničí. Metodu, kterou v Mortimer English Clubu učíme angličtinu děti, jsme přizpůsobili i pro dospělé studenty. Základní prvky přitom zůstaly zachované, takže na našich kurzech budete hodně mluvit, hrát hry – budete se učit angličtinu bez stresu a se spoustou zábavy.

Tento způsob výuky se nám velmi osvědčil, zvláště u “věčných začátečníků”. U nás začnete mluvit – nejdříve slova, slovní spojení, jednoduché věty – spontánně v rámci her. Neslibujeme Vám, že se naučíte anglicky za měsíc nebo dva, ale co budete umět už nezapomenete! V závislosti na Vaší znalosti angličtiny, Vám naši zkušení lektoři doporučí nejvhodnější kurz pro začátečníky či pokročilé. Dbáme také na vhodné složení skupinek v rámci kurzů tak, aby byli studenti podobní znalostí i rychlostí učení.

EFY English For You (18+ let)

Soubor 3 návazných kurzů, které jsou odstupňovány od začátečníků až po pokročilé studenty. Spousta her, pomůcek a dobré atmosféry Vás provedou zajímavými tématy, které jsou blízké situacím v reálném životě. Budete tak připraveni reagovat na další dovolené v zahraničí, představit se v práci, atd.

Naší specialitou jsou kurzy angličtiny pro seniory, tedy studenty od 60 let výše. Zde výuka probíhá v pomalejším tempu, jednoduše, s větším důrazem na opakování a s tématy uzpůsobenými tak, aby byli pro zajímavé i pro tuto skupinu studentů.

Součástí výuky je podobně jako u dětských kurzů, také průběžné poslouchání CD, které významně pomáhá při rozvoji porozumění mluvené angličtině.

Délka lekce: 60 minut

Počet studentů v kurzu: maximálně 8 studentů

Cíle kurzu: každý stupeň má definovaný rozsah gramatiky – od používání přítomného času až po běžně používané časy v hovorové angličtině (minulý, předpřítomný, přítomný a budoucí) a odpovídající slovní zásobu – v každém kurzu přibižně 600 slovíček

FFB - Fit For Business

Kurz pracovní angličtiny Fit for Business je zaměřen na angličtinu, kterou v zaměstnání opravdu využijete. Program je určený pro mírně pokročilé studenty, kteří potřebují komunikovat anglicky v zaměstnání pro každodenní práci.

Zaměřuje se na praktické situace, se kterými se člověk v zaměstnání běžně setkává. Jde například o vítání návštěv, prezentace společnosti, vedení obchodních jednání, omluvy za chyby. Vzhledem k tomu, že naši lektoři mají zkušenosti ze světa businessu a angličtiny v něm používané, jsou schopni přizpůsobit lekce tomu, co studenti potřebují a s čím se skutečně setkávají.

Délka lekce: 45 minut

Počet studentů v kurzu: maximálně 8 studentů

Cíle kurzu: primárním cílem je zvládnutí plynulé komunikace v angličtině s využíváním slovníku běžné pracovní angličtiny