Angličtina pro děti od 5 do 11 let

 

Děti ve věku 5 až 11 let již mají celou řadu dovedností. Chceme, aby výuku angličtiny pořád vnímali jako zajímavou aktivitu. Proto v našich kurzech v rámci her řeší mnoho zajímavých úkolů, spolupracují navzájem. V této věkové kategorii stále ještě převládá verbální výuka angličtiny – děti hodně mluví.

Děti se učí řeči nenuceně a cizí jazyk vnímají všemi smysly. Prostě způsobem, jakým absorbovaly svůj mateřský jazyk – skrze komunikaci, hry, písničky, malování, pohyb a hlavně se spoustou zábavy. Důraz je zde kladen na porozumění a pochopení obsahu věty. Zároveň se ale velmi efektivně učí postupně různé gramatické jevy. Ty jsou dětmi chápany přirozeně a samozřejmě, učí se je na běžných situacích v rámci her. Později, při výuce ve škole, je pak pro ně mnohem jednodušší přizpůsobit se souhrnnému učení.

Dynamika skupiny a její řízení je velmi důležitou součástí naší výukové metody. Díky ní je výuka v malých skupinkách 4 až 8 detí efektivnější, než individuální lekce, které děti záhy začnou nudit. V případě potřeby dotáhnout konkrétní dovednost rádi doporučíme vhodný způsob řešení – třeba i individuálními lekcemi.

EFC - English For Children (5 - 9 let)

Kurz pro předškoláky a malé školáky, který je stále velmi hravý, plný písniček, říkanek a dalších zábavných aktivit. Děti se učí prostřednictvím příběhů, takže se učí chápat kontext a také vyjadřovat myšlenky v jednoduché angličtině.

Kurzy English For Children mají flexibilní délku, kdy se postupuje dál až v okamžiku, kdy děti začínají aktivně používat probranou látku. English for Children nabízí dostatek učebních materiálů a témat až na pět let následné výuky.

Délka lekce: 45 minut

Počet studentů v kurzu: maximálně 8 dětí

Cíle kurzu: po absolvování prvního kurzu English for Children používají děti aktivně na 500 slovíček, pasivní slovní zásoba se blíží 1000 slovíčkům. Děti rozumí jednoduchým příběhům a jsou schopné vyjádřit své myšlenky v jednoduché angličtině

Úloha rodičů: mají důležitou roli v motivaci dětí. Pro maximální efektivitu výuky přehrávají dětem CD s písničkami a případně vybízejí děti k tomu, aby jim předvedly, co se u nás naučily.

Výukové materiály:

4 díly knížky pro výuku
knížka s příběhem
CD s písničkami
sešit s omalovánkami
žlutá / zelená taška

EFCK - English For Cool Kids (9 - 11 let)

Kurz určený pro děti, které se chystají na přechod na druhý stupeň základní školy – přináší nové příběhy se zajímavými zápletkami. Rozšiřuje metody kurzů pro mladší děti o aktivní čtení a psaní, vše ve velmi hravé formě s rostoucím zastoupením interakcí. Děti tak angličtina baví a velkou část lekcí stráví aktivním využíváním angličtiny.

Mozek dětí se vyvíjí a mění velmi rychle – děti, které se začaly učit cizí jazyk před nástupem puberty, mají před ostatními velkou výhodu v lehkosti náslechu intonace a gramatické skladby jazyka. Je prokázané, že výuka dalších jazyků je pak v pozdějším věku mnohem snazší.

Délka lekce: 45 minut

Počet studentů v kurzu: maximálně 8 dětí

Cíle kurzu: porozumnění mluvené angličtině a plynulé vyjadřování v ní, takže děti jsou schopné jednoduché konverzace a rozumí krátkým příběhům

Úloha rodičů: mají důležitou roli v motivaci dětí. Pro maximální efektivitu výuky přehrávají dětem CD s písničkami a případně vybízejí děti k tomu, aby jim předvedly, co se u nás naučily.

Výukové materiály:

knížka pro výuku
CD s písničkami
samolepky
červená taška

Zábavná angličtina

V Mortimer English Clubu věříme, že děti má angličtina bavit a také, že ji mají používat v různých životních situacích. Proto pro naše studenty připravujeme také zážitkové aktivity, na kterých si vyzkoušejí angličtinu “trochu jinak”… můžete se jich zúčastnit, ikdyž nejste našimi studenty.

Amazing Cooking

Amazing Cooking

Děti rády tvoří, vaří a pečou, tak proč to nevyužít k rozšíření jejich jazykových schopností?

Cool Science

Cool Science

Zábavné experimenty přiblíží dětem krásu světa kolem nich!

Lyrics Uncovered

Lyrics Uncovered

Teenageři hudbou žijí a ta je také může přitáhnout k angličtině – poznají obsah textů aktuálních hitů.

Epic Reading

Epic Reading

Rádi čteme a vedeme k tomu i naše studenty – zpravidla v podání rodilého mluvčího.